Pravidlá obchodu

Pravidla obchodu.
1. Provozovatelem eshopu je firma Presto spol. s r.o., se sídlem Pflégrova 1808/42, Brno 613 00, IČ: 46968261 DIČ: CZ46968261 Obchodní rejstřík Krajský soud v Brně, Oddíl C, vložka 6991. Fakturační adresa: PRESTO spol. s r.o., Rotalova 20, Brno 614 00

2. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.

3. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

4. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

5. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

6 . V případě neodebrání zaslaného objednaného zboží si dodavatel nárokuje dodatečně vyfakturovat náklady spojené se zasláním tohoto zboží.

 

Možnosti platby:

Bankovním převodem:
Úhradu bankovním převodem provádějte vždy nejdříve až po námi zaslané faktuře.

Dobírkou:
Zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky.

Hotově, osobní odběr:
V tomto případě zaplatíte hotově při převzetí zboží na naší provozovně Presto spol.s r.o.,Brno-Husovice, Rotalova 20, NELZE PLATIT KARTOU!

 

Dodací podmínky:

1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak).
Zásilky jsou odesílány prostřednictvím PPL anebo je možno si je vyzvednout osobně.

2. Není-li v popise u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno ihned, nejpozději následující pracovní den po obdržení objednávky.
Termín dodání zboží, které není momentálně skladem, upřesníme telefonicky nebo emailem.

3. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad který slouží současně jako dodací a záruční list.

Reklamační řád:
Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 6 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.
V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva, atp.), Vám nepoužité a nepoškozené zboží, po předchozí domluvě rádi vyměníme.
Zboží nám zašlete jako doporučený balík na adresu naší provozovny – Presto spol.s r.o., Rotalova 20, 614 00 Brno
Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nově požadovanou velikost či barvu.
Náklady na poštovné, spojené s výměnou zboží, hradí zákazník.
V případě vrácení zboží bez výměny nám zašlete Vaše bankovní spojení pro vrácení fakturované částky bez dopravného.

Uplatnění záruky může zaniknout, pokud:
Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
Výrobek byl poškozen působením živlů.
Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Postup při reklamaci:

Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu: Presto spol s r.o., Rotalova 20, 614 00 Brno
Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Odstoupení od smlouvy:

Kupující – fyzická osoba (spotřebitel) má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací. Objednávky od podnikatelských subjektů se řídí podle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku.

Mimosoudní řešení sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu jedná v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000Sb. a Vámi poskytnuté osobní údaje budou dle zákona zabezpečeny a použity pouze pro realizaci obchodního případu a zkvalitnění našich služeb. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním těchto údajů
Vaše osobní údaje v žádném případě neposkytneme v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednávky a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu, identifikaci Vaší platby bankovním převodem nebo ke správnému dodání zboží.
Kupující má právo písemně vyjádřit svůj nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě provozovatel internetového obchodu tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu – Informace o zpracování osobních údajů – objednávkový formulář.
1. 1. Společnost PRESTO spol s r.o. se sídlem Pflegrova 42,613 00 BRNO, IČO 46968261, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6991 (dále jen „správce“ nebo „prodávající“)) zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
– jméno a příjmení,
– adresa,
– e-mail,
– telefonní číslo,
– platební údaje
2. 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran, odbavení objednávky a další plnění ze smlouvy Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b). Prodávající dále zpracovává uvedené osobní údaje za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Pro tento účel budou osobní údaje uchovány a zpracovávány po dobu 10 let od realizace poslední části plnění smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení.
3. 3. Na e-mailovou adresu budou kupujícímu zasílány novinky a obchodní sdělení a tyto osobní údaje budou zařazeny do databáze pro zasílání obchodních sdělení, nebude-li toto zpracování kupující odmítnuto. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného nákupu zboží nebo služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu na e-mailovou adresu obchod@presto-brno.cz), e-mailová adresa a telefonní číslo budou za tímto účelem Správcem zpracovány po dobu 10 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte.
4. 5. Zpracování osobních údajů provádí prodávající, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
– Poskytovatelé přepravních služeb,
– Poskytovatel účetního software, společnost  STORMWARE,  s.r.o., se sídlem Za Prachárnou 4962/45, 586 01, Jihlava, IČO 25313142,
– Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.
5. 6. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
– požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, vznést námitku,
– na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.
1. 1. Udělujete tímto souhlas společnosti PRESTO spol.s. r. o.,IČO 46968261, zapsaná u Krajského soudu v Brně,  vložka 6991, oddíl C(dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala na základě Vaší registrace uživatelského účtu následující osobní údaje:- e-mail, (dále jen „Osobní údaje“).
2. 2. Osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.
3. 3. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány k následujícím účelům:
• administrace účtu,
• umožnění objednávky v rozhraní e-shopu,
• zasílání novinek a dalších obchodních sdělení správce v případě, že jste se k odběru přihlásil/a
4. 4. Osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu Vašeho aktivního užívání účtu, nejdéle však 10 let od posledního přihlášení.
5. 5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: obchod@presto-brno.cz
6. 6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.
7. 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
– na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
– na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání novinek
1. 1. Udělujete tímto souhlas společnosti PRESTO spol.s r.o. se sídlem Pflegrova 42, 613 00 Brno, IČO 46968261, zapsaná u Krajského soudu v Brně, vložka 6991,oddíl C(dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala Vaši emailovou adresu.
2. 2. Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání novinek a obchodních sdělení. E-mailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.
3. 3. E-mailová adresa bude za tímto účelem zpracovatelem zpracovávána po dobu 10 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.
4. 4. S výše uděleným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu na emailovou adresu obchod@presto-brno.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.
5. 5. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.
6. 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
– požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
– na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
– na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Termobox.sk

KOMPLETNÍ NABÍDKA PŘEPRAVNÍCH TAŠEK A TERMOBOXŮ PRO ROZVOZ JÍDLA A PIZZY.

V naší nabídce najdete nejširší sortiment pizza tašek, termoboxů a menuboxů, určených hlavně pro firmy, zabývající se rozvozem jídel, pizzy a dalších pokrmů. Veškeré zboží je naší původní výroby a vysoké kvality. Jako jediní výrobci na našem trhu nabízíme vyhřívané termotašky s napájecím kabelem do zásuvky autozapalovače, které umožní dovézt přepravované pokrmy k zákazníkovi opravdu teplé.

PRESTO spol. s r.o.

Rotalova 20, 614 00 Brno

+420 737 717 902

Provozní doba 8:00 - 15:30

email: obchod@presto-brno.cz